Home misiune proiecte programe Evenimente CONTACT

Articol despre Biserica cu Luna - Oradea

Articol despre Biserica cu Luna - Oradea

Cuvânt de deschidere

Eclesiarh Cristea Teodor Dinu


Preasfințite Părinte Episcop, Domnule Secretar de Stat, Prea Cucernici Părinți Protopopi, domnilor reprezentanți ai cultelor locale, Prea Cucernici Părinți, onorate oficialități ale cultelor locale, domnule rector, domnule rector onorar, doamnelor și domnilor decani, doamnelor și domnilor profesori, doamnelor și domnilor invitați și iubiți credincioși,
În calitate de gazde și organizatori ai acestui eveniment, în numele meu personal, în numele colegilor preoți slujitori de la acest Sfânt Altar, în numele Consiliului Parohial, vă adresăm tuturor urarea: Bine ați venit în mijlocul nostru și vă mulțumim pentru că ați răspuns favorabil chemării noastre de a fi astăzi aici împreună cu noi la acest moment aniversar, dedicat împlinirii a 225 de ani de existență a bisericii noastre, cunoscută în întreaga țară și nu numai, drept Biserica cu Lună.
După această atmosferă plină de bucurie și de înălțare sufletească, creată de Corul Bisericii cu Lună, condus de Pr. Prof. Dr. Mihai Brie și secondat de doamna Dorina Nicolau, am săvârșit o slujbă de Te Deum, de mulțumire, adusă lui Dumnezeu și Maicii Domnului, Ocrotitoarea acestui Sfânt Locaș, pentru toate darurile pe care le-a împlinit și le-a revărsat de-a lungul timpului asupra bisericii noastre.
Prăznuim cu îndoită bucurie acest eveniment. Întâi pentru că avem prilejul să ne aducem aminte și să omagiem credința, iubirea de legea românească, spiritul de sacrificiu al înaintașilor noștri și în al doilea rând ne bucurăm că astăzi, precum și mâine, este în mijlocul nostru Preasfințitul Episcopul nostru Sofronie și vă avem pe dumneavoastră alături de noi, distinși oaspeți și invitați. Așa cum bine știți, cei care cunoașteți cât de cât istoria Bisericii cu Lună, știți că marii oameni de cultură ai Bihorului s-au format aici, în jurul Bisericii cu Lună. Marile idei de unitate de neam, de credință s-au zămislit aici in sânul Bisericii cu Lună, s-au dezvoltat și au pornit de aici.
Suntem adunați aici sub cupola de har a bisericii strămoșești, adunați ca intr-un cristal: cei din trecut și cei de azi, cei din dimensiunea timpului și spațiului românesc, în biserica moșilor și strămoșilor noștri care ne-a fost scut de apărare în vremurile grele ale istoriei și far luminos spre limanul împlinirilor ca neam, precum și călăuză pe calea mântuirii în eternitate.
225 de ani în existența unei biserici nu sunt nici prea mulți, dar nici prea puțini. Ei sunt pe de o parte îndeajuns, ca să se poată aprecia însemnătatea, valoarea și contribuția ei în viața de obște. Pe de altă parte, ei sunt puțini, pentru că zidirea unei biserici este mai mult decât zidurile sau existența ei fizică. Fiecare locaș de cult este ca un foc, care se înalță spre cer din mijlocul unui jăratec care stă de mult și așteaptă să lumineze. Fiecare biserică este expresia unei credințe religioase vechi. Este cea care duce, care transmite din generație în generație flacăra credinței. Fiecare biserică este o dovadă despre o credință veche, care a stat ascunsă în sufletul și viața unei obști și care a așteptat să vie plinirea vremii ca să fie cunoscută și luată în seamă. Fiecare biserică își are istoria și legenda ei. Uneori nu știm până unde merge documentul și de unde începe legenda. Aceasta pentru că înainte de a se zidi, ea trăiește în inimile credincioșilor, în dorința și voința lor hotărâta de a o vedea înălțată. Uneori, bisericile au la temelia lor jertfa mai multor generații. Acesta este și cazul Bisericii cu Lună.
Piatra de temelie A Bisericii cu lună a fost pusă în data de 9 noiembrie 1784. Dar dorința și ideea de a se înălța această biserică, aici, în centrul Oradiei, în această piață încărcată de istorie, a existat cu mulți ani inainte , cu cel puțin 30 de ani. Lucrările de construcție au durat numai șase ani, în acea vreme, și s-au finalizat la data de 17 noiembrie 1790. Și probabil că prima Sfântă Liturghie a avut loc într-o zi de sărbătoare, ca cea de mâine, a Intrării in Biserică a Maicii Domnului. Motiv pentru care, iată, am ținut de cuviință și ideea îi aparține Preasfințitului Episcopului nostru Sofronie, căruia îi mulțumim, că evenimentele legate de împlinirea celor 225 de ani, să se manifeste în aceste zile de 20 si 21 noiembrie.
Într-un fel evenimentele de azi și de mâine pot fi asemănate cu o măreață târnosire din nou a acestei biserici, a acestui sfânt și binecuvântat locaș al lui Dumnezeu. Ne-am adunat aici ca să îi omagiem pe cei dinaintea noastră, pe toți cei care au slujit de-a lungul timpului în acest Sfânt Locaș, ne-am adunat aici ca să îi omagiem pe cei care au ridicat acest măreț monument să ne aducem aminte cu drag de ei, de cei care au ridicat acest monument, acest locaș de cultură în numele lui Dumnezeu ca El să fie aici în orașul nostru, aici la colț de țară, la graniță de țară, în nord-vestul țării să fie un far luminos și călăuzitor pentru neamul românesc în această parte și în același timp să fie un altar al armoniei, al dreptății, al păcii, al dragostei, virtuți pe care poporul nostru le-a purtat și le-a cultivat de-a lungul timpului. Să fim mândri că avem în mijlocul nostru un asemenea monument de artă și mare valoare. Dacă cei din Moldova, la Iași sunt mândri de ctitoria domnitorului Vasile Lupu, Sfinții Trei Ierarhi, dacă cei din Muntenia sunt mândri de Biserica Curtea de Argeș, ctitoria lui Neagoe Basarab, dacă cei din centrul Transilvaniei sunt mândri de Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, de ce să nu ne mândrim și noi cu biserica noastră, Biserica cu Lună, cu atât mai mult cu cât ea nu este ctitoria unui voievod, a unui domnitor, ci ctitoria unor oameni simpli dar cu mare suflet și cu mare credință cum sunt ctitorii noștri Mihai Puspoki și Mihai Kristoff. Aducem așadar omagiu tuturor celor care au reușit să transforme Biserica cu Lună în chip simbolic chiar și într-o biserică cu soare, idee care aparținea întâiului stătător al episcopiei reînființate, Episcopul Roman Ciorogariu. O biserică cu soare, o biserică împodobită mereu ca o adevărată mireasă, primind pe mirele Hristos.
Biserica cu Lună a fost vreme de 225 de ani si va rămâne inima Bihorului, un templu măreț care a îndrumat viața românească și ortodoxă a neamului nostru de la Piatra Craiului până la Tisa și de la Satu Mare până la Arad. Au fost evocate în aceste zile figuri marcante alea Bihorului care au avut strânse legături cu Biserica cu Lună. Aici, în această biserică a fost botezat și la sânul ei a fost crescut in dragoste de neam și lege marele mecenate Emanuil Gojdu. Aici, în atmosfera acestei biserici s-a aprins de focul dragostei de neam sufletul lui Nicolae Jiga. Aici, în atmosfera Bisericii cu Lună s-au format luptători naționali ca: profesor Alexandru Grava, Mitropolitul Miron Romanul-bihorean de origine din Mizieș, Episcop al Aradului, iar din 1874 Mitropolit al Ardealului, Partenie Cosma, Miron Pompiliu, Paul Papp, Nicolae Zigre, Aurel Lazăr, martirul Bolcaș și mulți alții. Cum am putea să-l uităm apoi pe Iosif Vulcan, cel care l-a publicat întâi pe Eminescu în revista sa ,,Familia’’, întemeiată în 1865. Nu putem și n-avem dreptul să-l uităm pe Episcopul Roman Ciorogariu, cel care în 1920 a reînființat Episcopia Oradiei, care a întemeiat Academia Teologică, tipografia eparhială, Mănăstirea Izbuc, Școala de cântăreți bisericești, care a achiziționat cu ajutorul Ministrului de atunci al Cultelor, Octavian Goga, Sediul Episcopal și care a fost un mare luptător pentru Unirea din 1918. În vremea lui, a apărut și primul număr, chiar in ziua de ieri, 20 noiembrie, din anul 1921, al revistei de pe lâgă Centrul Eparhial ,,Legea Românească’’. Nu putem să uităm și contribuția celorlalți ierarhi: pe episcopul martir Nicolae Popovici, pe Valerian Zaharia, pe blândul păstor și marele orator, Vasile Coman, și pe Preasfințitul Ioan Mihălțan.
Într-o zi ca aceasta nu putem să nu ne gândim la toți înaintașii noștri, dar și la cei ce vor urma. Monumentele trăiesc prin ele însele, trăiesc mai mult decât oamenii. Dar și noi trăim prin urmașii noștri și sigur așa cum noi îi pomenim astăzi cu recunoștință, cu piozitate, pe înaintașii noștri și ei, urmașii noștri, ne vor pomeni pe noi în măsura în care și noi facem ceva pentru ei.
Fie ca această veche catedrală să rămână ani și ani ca o mărturie a existenței, a continuității, a dăinuirii noastre ortodoxe și românești pe aceste meleaguri. Nădăjduim că manifestările din aceste două zile vor lăsa adânci și plăcute amintiri în inimile și sufletele tuturor participanților.
Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să fim martorii acestor evenimente. Mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie pentru părinteasca purtare de grijă și pentru arhiereștile binecuvântări. Mulțumim tuturor participanților, tuturor credincioșilor și nu în ultimul rând organelor locale pentru ajutorul acordat pentru o bună reușită a acestor manifestări.

Argument

Între reperele culturale ale cetății de pe Crișul Repede se numără și Biserica cu Lună (cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”), vatră seculară de spiritualitate românească ce ascunde între zidurile sale memoria unui neam plămădit din multe încercări. Istoria ei se împletește cu istoria urbei, iar începuturile sale sunt legate de amplele demersuri de emancipare națională ale românilor din inima Apusenilor. Și când spunem acest lucru, avem în vedere răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan de la 1784, care deși nu a avut rezultatele scontate, a constituit un imbold pentru dobândirea drepturilor și libertăților naționale românești. Spiritul de libertate al lui Horea, care în drumul său spre Viena a trecut prin aceste locuri, i-a cuprins și pe locuitorii vechii cetăți a Bihariei într-o horă a frățietății. Într-un astfel de context va lua naștere Biserica cu Lună, rod al comuniunii și strădaniilor materiale ale credincioșilor ortodocși români, macedo-români și sârbi.
Cartea de față este rodul unui moment aniversar de excepție din viața comunității ortodoxe a Bisericii cu Lună. În zilele de 20-21 noiembrie 2009, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei în colaborare cu Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” - Biserica cu Lună și cu Centrul Cultural Ortodox Catedrala cu Lună au organizat evenimentul cultural-religios intitulat: „Biserica cu Lună, 225 de ani de veghe la păstrarea și afirmarea ortodoxiei bihorene”, dedicat împlinirii a 225 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii cu Lună (9 noiembrie 1784).
Jubileul a avut rolul de a marca în conștiința generației actuale valoarea istorică, artistică, socială și nu în ultimul rând religioasă a Bisericii cu Lună de-a lungul vremii, precum și vitalitatea ortodoxiei pe meleagurile bihorene în veacul marilor metamorfoze sociale. Manifestările cultural-religioase s-au desfășurat la Biserica cu Lună din Oradea, care timp de două zile s-a aflat la ceas de sărbătoare.
Evenimentul a debutat Vineri, 20 noiembrie începând cu ora 15.00 cu un Simpozion cultural-religios, care a reunit profesori, istorici, critici de artă și preoți și un număr foarte mare de credicioși din întreaga urbe. Deschiderea oficială a Simpozionului a fost făcută de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care, împreună cu un sobor de preoți și diaconi a oficiat o slujbă de Te- Deum, iar apoi, Corul Bisericii cu Lună a susținut un micro-recital.
Prelegerile susținute în cadrul Simpozionului, destul de variate ca tematică, au avut în vedere creionarea cadrului istorico-religios al nașterii Bisericii cu Lună, sublinierea elementelor arhitecturale și iconografice ale acestui monument de artă religioasă, precum și a rolului spiritual și catehetic al acesteia în viața credincioșilor ortodocși ai urbei
Evenimentul a continuat și Sâmbătă, 21 noiembrie, de Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cu Sfânta Liturghie și Parastasul în memoria slujitorilor, ctitorilor și binefăcătorilor Bisericii cu Lună, săvârșite de Preasfințitul Sofronie, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântarea rostită la finalul manifestărilor, Preasfinția Sa a subliniat rolul protector al Maicii Domnului, care a ocrotit de-a lungul vremii acest sfânt lăcaș: „Suntem într-o zi fericită, Praznic al Maicii Domnului, dar și o zi aleasă, socotită ca piatră de hotar în istoria Catedralei cu Lună din Oradea. Sub acoperământul Maicii Domnului s-a desfășurat toată viața bisericească și culturală a românilor ortodocși din Oradea, Bihor și Crișana. Prin ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, prin rugăciunile ei, prin dârzenia și neînfricarea înaintașilor noștri, noi, astăzi, suntem ceea ce suntem. Toți cei de acum suntem fructul, roada nevoințelor înaintașilor noștri. Și dacă acum o serbăm pe Maica bisericilor ortodoxe din Oradea, în timpul acesta binecuvântat de pace, o facem cu multă recunoștință, pentru că prin rugăciunile Preacuratei Fecioare, Preasfânta Treime a ajutat ca Ortodoxia, în orașul nostru, să se poată manifesta cu toată fermitatea ei și cu toată frumusețea ei liturgică și dogmatică, de slujire și rânduială canonică.
În această zi sfântă a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, gândurile noastre de recunoștință către memoria înaintașilor s-au împletit cu rugăciunile pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor lor. În această zi sărbătorim înființarea acestei biserici, începuturile ei, și ne bucurăm văzând cât a crescut în lumina slavei dumnezeiești. Au trebuit multe sacrificii, au trecut multe umilințe peste înaintașii noștri, dar biserica a fost construită. O biserică frumoasă, o biserică memorială, un muzeu, dar un muzeu viu, pentru că podoaba cea mai de preț a bisericii sunt sufletele care au trecut pe aici și vor mai trece.Din șirul acestora face parte și secvența de timp în care noi trăim. Și noi, oricât de împuținați am fi, suntem fii ai Bisericii cu Lună, aflați sub binecuvântarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu...”.
În felul acesta s-a mai adăugat o pagină la istoria Bisericii Ortodoxe de la brazda de nord-vest a neamului românesc. Evenimentul jubiliar a fost nu numai un gest comemorativ, ci și un moment de comuniune și de legătură sufletească cu slujitorii, ctitorii și toți binefăcătorii acestei mărețe vetre de spiritualitate ortodoxă românească, care în vremuri de restriște au ținut aprinsă flacăra credinței. Volumul de față este rezultatul prelegerilor și alocuțiunilor omagiale susținute în cadrul Simpozionului. Temele expuse surprind varii aspecte legate de acest monument de înaltă ținută artistică și încărcat de adâncă istorie.


Biserica cu Lună din Oradea – la ceas festiv și aniversar – 225 ani de dăinuire și slujire

Drd. Stelian Gomboș – Consilier
la Secretariatul de Stat pentru CulteÎntâi de toate doresc să recunosc și să mărturisesc cu toată sinceritatea, că sunt entuziasmat, bucuros și emoționat pentru inițierea și organizarea acestor manifestări cultural – spirituale, ce evocă istoria și geografia – cu oamenii deosebiți și locurile acestea minunate, totodată trecutul și prezentul acestei sfinte biserici și catedrale istorice – ce împlinește acum 225 ani de dăinuire demnă și mult folositoare, anticipând, într-un oarecare fel și viitorul acestei comunități bisericești și parohiale, din centrul municipiului Oradea, județul Bihor. Aici, în acest loc și în aceste momente comemorative sau datorită lor, ne aducem aminte cu vibrante emoții, sentimente de recunoștință și prețuire de înaintașii noștri, de moșii și strămoșii noștri, trăitori, viețuitori și chiar supraviețuitori pe aceste meleaguri, care de multe ori au fost vitregite de vremurile istoriei și oropsite de valurile năvalnice ale acestei vieți pământe