Home misiune proiecte programe Evenimente CONTACT

Home

DESPRE NOI

 

Centrul Cultural Ortodox Catedrala cu Luna

Centrul Cultural Ortodox Catedrala cu Luna


În baza deciziei chiriarhale 2183, din 1 septembrie 2009, în conformitate cu prevederile art. 102 din Statutul de Organizare și Funcționare al Bisericii Ortodoxe Române a luat ființă Centrul Cultural Ortodox Catedrala cu Lună. Centrul își desfășoară activitatea pe lângă Biserica cu Lună și este o Organizație non-profit care are drept scop desfășurarea de activități culturale și sociale în folosul credincioșilor comunității ortodoxe a urbei Oradiei, destinata în special copiilor și tinerilor.

Obiectivele Centrului:
1. Activități culturale
a. activități cu tineretul: cateheză, excursii și pelerinaje la mânăstirile din țară, meditații gratuite la limbile moderne și la alte materii de bază, organizarea unor cercuri de pictură, vernisaje etc.
b. restaurarea obiectelor de patrimoniu
c. editarea de cărți religioase
d. organizarea de conferințe și seri duhovnicești, precum și a altor manifestări de ordin cultural

2. Acțiuni sociale
a. susținerea materială a copiilor cu probleme sociale
b. facilitarea accesului la educație a acestei categorii de copii
c. organizarea unor grupuri de voluntariat care să identifice familiile cu probleme sociale și să desfășoare activități de voluntariat în folosul copiilor ce provin din cadrul acestor familii
d. acțiuni social-culturale la Casele de copii

În prezent, în cadrul Centrului se organizează săptămânal meditații gratuite la limba engleză: pe două grupe, și la limba germană o grupă. În pregătire este și o grupă pentru meditații la Limba și literatura română. Profesoarele care pregătesc aceste grupe prestează muncă de voluntariat. Centrul este deschis tuturor copiilor și tinerilor, fără discriminări de ordin confesional sau de altă natură.
Cei care doresc să se înscrie la cursurile de limbi moderne pot să se adreseze direct la tel. 0744920405 sau e-mail c.cidus@gmail.com
Totodată, cei ce vor să susțină activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului pot să se adreseze direct coordonatorului acestei Organizații cultural-religioase si sociale, la adresele menționate.


Pr. Ioan Codorean
Director al Centrului Cultural Ortodox Biserica cu Lună